Reklamačné podmienky

1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zrušenie objednávky)

 1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od potvrdenej objednávky v prípade, ak sa daný tovar už nevyrába alebo nedodáva, alebo ak sa výrazným spôsobom zmenila cena od dodávateľa tovaru. Predávajúci o tejto skutočnosti okamžite informuje kupujúceho a vráti mu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar, dohodnutú v potvrdenej objednávke.
 2. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od potvrdenej objednávky bez udania dôvodu, kedykoľvek pred expedíciou zásielky formou e-mailovej správy a to bez akéhokoľvek postihu. Ak kupujúci za tovar zaplatil vopred, predávajúci mu vráti zaplatenú kúpnu cenu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určeného kupujúcim, do 3 pracovných dní od doručenia odstúpenia od zmluvy.
 3. Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu.
 4. Pri odstúpení od kúpnej zmluvy podľa predchádzajúceho bodu je potrebné dodržať nasledovný postup:
 • kupujúci odošle predávajúcemu oznamovací e-mail (shop@emefka.sk) o odstúpení od kúpnej zmluvy, pričom tento e-mail musí byť predávajúcemu doručený do skončenia doby na vrátenie tovaru.
 • vrátený tovar musí byť v pôvodnom a nepoškodenom obale, nepoškodený, bez známok používania, kompletný,  (vrátane príslušenstva, darčekov, atď.) a s originálnym dokladom o kúpe (faktúrou).
 • kupujúci je povinný pribaliť k tovaru faktúru a vyplnený výmenný formulár, ktorý bol pribalený k objednávke, kde uvedie okrem iných požadovaných údajov IBAN, na ktorý majú byť vrátené peniaze.
 • kupujúci odošle tovar vo forme doporučenej zásielky, pričom hradí prepravné náklady.Kupujúci odošle tovar späť na korešpondenčnú adresu predávajúceho, uvedenú vo výmennom formulári.
 • tovar vrátený formou dobierky predávajúci neprijíma.
 1. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru, predávajúci zašle kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu prevodom na IBAN a to najneskôr do 15 dní po fyzickom obdržaní vráteného tovaru. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok predávajúci nebude môcť akceptovať odstúpenie od kúpnej zmluvy a tovar vráti na náklady kupujúceho späť.
 2. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 10 Zákona č. 108/2000 Z.z., o ochrane spotrebiteľa.

 

2. Výmena tovaru

 1. Kupujúci má právo na výmenu zakúpeného tovaru do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu.
 2. Pri výmene tovaru podľa predchádzajúceho bodu je potrebné dodržať nasledovný postup:
 • kupujúci odošle predávajúcemu oznamovací e-mail (shop@emefka.sk) o výmene tovaru, pričom tento e-mail musí byť predávajúcemu doručený do skončenia doby na výmenu tovaru.
 • vrátený tovar musí byť v pôvodnom a nepoškodenom obale, nepoškodený, bez známok používania, kompletný,  (vrátane príslušenstva, darčekov, atď.) a s originálnym dokladom o kúpe (faktúrou).
 • kupujúci je povinný pribaliť k tovaru faktúru a vyplnený výmenný formulár, ktorý bol pribalený k objednávke, kde uvedie okrem iných požadovaných údajov IBAN, na ktorý bude vrátený prípadný finančný rozdiel medzi vráteným a vymeneným produktom.
 • kupujúci odošle tovar vo forme doporučenej zásielky, pričom hradí prepravné náklady.Kupujúci odošle tovar späť na korešpondenčnú adresu predávajúceho, uvedenú vo výmennom formulári.
 • tovar vrátený formou dobierky predávajúci neprijíma.
 1. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre výmenu tovaru, predávajúci po obdržaní vráteného tovaru zašle kupujúcemu na náklady kupujúcemu vymenený tovar v lehote do 5 pracovných dní.
 2. Kupujúcemu tak vzniká povinnosť preplatiť prepravné náklady spojené s odoslaním vymeneného tovaru.
 3. Vymenený tovar bude kupujúcemu odoslaný dobierkou prostredníctvom Slovenskej pošty vo výške poštovného 2,95€.
 4. V prípade finančného rozdielu medzi vráteným a vymeneným tovarom vráti predávajúci kupujúcemu najneskôr do 15 dní po fyzickom obdržaní vráteného tovaru vzniknutý rozdiel na IBAN, ktorý kupujúci uviedol vo výmennom formulári.
 5. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok predávajúci nebude môcť akceptovať výmenu tovaru a vrátený tovar vráti na náklady kupujúceho späť.