Dodacie podmienky

Dodacie podmienky internetového obchodu shop.emefka.sk.

 1. Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov a fotografií predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
 2. Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu v lehote do 5 pracovných dní od dodania tovaru dodávateľom alebo výrobcom tovaru predávajúcemu.
 3. Kupujúci je povinný prevziať tovar na mieste, ktoré je uvedené v potvrdení objednávky kupujúceho predávajúcim. V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodania tovaru zo strany predávajúceho, predávajúci je oprávnený jednostranne predĺžiť lehotu na dodanie tovaru, a to aj opakovane, o čom predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie. V prípade, ak kupujúci neprevezme objednaný tovar do 18 dní odo dňa, keď bol kupujúcemu odoslaný, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe. Predávajúci vráti kupujúcemu prípadnú zálohu uhradenú vopred, zníženú o pokutu vo výške 5,60 € čo zodpovedá výške vzniknutých nákladov zo strany predávajúceho.
 4. Rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v popisoch produktov a iných písomnostiach predávajúceho umiestnenými na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho sú nezáväznými údajmi.
 5. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote 5 pracovných dní od potvrdeného termínu dodania odstúpiť od potvrdenej objednávky. Ak kupujúci za tovar vopred zaplatil, predávajúci mu vráti zaplatenú sumu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim, do 3 pracovných dní od doručenia písomného odstúpenia od zmluvy.
 6. Poštovné v rámci Slovenskej Republiky:
  • Výška poštovného pri platbe vopred (platobnou kartou cez systém GoPay, bankovým prevodom alebo platbou PaySafeCard) na účet predávajúceho pri zvolení doručenia prostredníctvom Slovenskej pošty je 1,95€.
  • Výška poštovného pri platbe na dobierku je 2,95€, doručenie je zabezpečované prostredníctvom Slovenskej Pošty.
 1. Poštovné v rámci Českej Republiky a do iných krajín sveta:
  • Výška poštovného do Českej Republiky je 4,90€.